strona główna e-mail O nasO nas <u>Działalność</u>Działalność PODARUJ 1/5 % naszej organizacjiPODARUJ 1/5 % naszej organizacji AktualnościAktualności KontaktKontakt

Nasze działy
KOMUNIKAT
Do pobrania
Sprawozdania
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail

 
Aktualności
Numer konta bankowego naszego Stowarzyszenia

› więcej wiadomości ‹


Kliknij

Działalność

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1)  szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski
2)  wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie
3)  udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
4)  wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów
5)  udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie

 

Zgodnie z § 7  Statutu:
Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1)  tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania, funkcjonowania w środowisku ( tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego)
2) organizowanie uroczystości połączonych z zabawą
3)  organizowanie okolicznościowych paczek i upominków
4)  pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację w/w celów
5)  organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy
6)  organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów i nauczycieli
7)  działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych


  Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych w Praszce 2006