strona główna e-mail O nasO nas DziałalnośćDziałalność PODARUJ 1/5 % naszej organizacjiPODARUJ 1/5 % naszej organizacji AktualnościAktualności KontaktKontakt

Nasze działy
KOMUNIKAT
Do pobrania
Sprawozdania
Misja
AKTUALNY STATUT STOWARZYSZENIA
Sprawozdanie finansowe jednostki OP
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok
SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok
REGULAMIN
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail

 
Aktualności
Numer konta bankowego naszego Stowarzyszenia

› więcej wiadomości ‹


Kliknij

REGULAMIN

Regulamin udostępniania konta stowarzyszenia na zbiórkę pieniędzy   ze wskazaniem  na konkretny cel.

1.    Stowarzyszenie udostępnia konto na zbiórkę pieniędzy ,  na indywidualne potrzeby  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na pisemny wniosek rodzica lub  prawnego opiekuna,  będącego członkiem  Stowarzyszenia. 
2.    Wniosek taki może być również złożony przez  wychowawcę dziecka lub członka Stowarzyszenia. Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Wniosek powinien być złożony do końca roku kalendarzowego  poprzedzającego chęć zbiórki pieniędzy na dane dziecko.
4.    Środki powinny być wydatkowane zgodnie z celami Statutowymi Stowarzyszenia
5.    Rachunki z wydatkowania zebranych  środków powinny być  wystawione na Stowarzyszenie. 
6.    Zbiórka może być prowadzona na konkretny cel, zgodny z  celami statutowymi działalności Stowarzyszenia np. na potrzeby rehabilitacji dziecka, zakup wózka, sprzętu rehabilitacyjnego, udziału w turnusie rehabilitacyjnym, leczenie, pampersy, usuwanie barier architektonicznych  
7.    Zebrane środki powinny  być wydatkowane do końca roku następującego po roku , w którym zbierano środki. W  uzasadnionym  przypadku, pieniądze mogą być pozostawione na kolejny rok.  Środki nie  spożytkowane przez dłuższy okres czasu , przechodzą na konto ogólne Stowarzyszenia .
8.    Rodzice, prawni opiekunowie dziecka, wychowawca zgłaszający dziecko,  sami pozyskują sponsorów, samodzielnie zabiegają o wpłaty na ich dziecko. 
9.    Od każdej zebranej kwoty,  10%  zostaje przekazane na konto ogólne Stowarzyszenia
10.    W sytuacjach nie ujętych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, jako reprezentant Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
                                                            Zarząd Stowarzyszenia
  Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych w Praszce 2006